Nacházíte se: AČN > NÁBYTEK ROKU > NÁBYTEK ROKU 2018

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

NÁBYTEK ROKU 2018

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.


Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění:

GENERÁLNÍ PARTNER

je společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR


  

PARTNEŘÍ OCENĚNÍ

Blum, s.r.o. Démos trade, a.s. Kili, s.r.o.


Špinar software s.r.o. Egger CZ s.r.o. MA-DONA s.r.o.


Dřevozpracující družstvo Rehau, s.r.o. Hettich ČR k.s.


NÁBYTEK ROKU 2018 pod záštitou


CZECHDESIGN.CZ Czech Trace
Design Cabinet CZ Unie profesionálních designérů


Cíle

 • Hlavním cílem ocenění je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Ocenění umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

Členění a hodnocení

Členění:

 • Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice.
 • Původ nábytku je v České republice. 
 • Rok 2018 je devátým ročníkem ocenění (koná se po desáté, rok 2009 byl nultý ročník). 

 
Ocenění je členěno následovně:

 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.

Benefity ocenění

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání významného veletrhu v České republice, na samostatné tiskové konferenci AČN.
 • Ocenění bude předáno zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2018“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.

Nábytek bude hodnocen z hlediska:
 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky,
 • hodnosti konstrukce a použitého materiálu.

Zájemci o ocenění

Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.

 

 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

 
(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou k ocenění zařazeny).


Přihlášky

Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2018 je do 15.01.2018. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).

 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2018 byl vyhlášen 29. září 2017 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.      
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

Přihlášku NÁBYTEK ROKU si můžete stáhnout ZDE


Propozice si můžete stáhnout ZDE


AČN dává záštitu soutěži SUSO AČN podporuje tento projekt FÍHA DÝHA Odborný mediální partner AČN FÍHA DÝHA